Fès - đô thị cổ ngàn năm của Maroc
(PLO)- Ở miền Nam trước 75 người ta hay có câu “đợi đến Tết Maroc”, trong đầu chúng tôi lúc đó có ý coi Maroc như một xứ lạc hậu dù chẳng biết nó ở đâu.  Đọc tiếp »