Archive for Tháng Ba 8th, 2011

Song Chi.

Nhân ngày 8.3 lại nghĩ ngợi lan man, làm sao để cả năm là ngày quốc tế phụ nữ chứ không chỉ một ngày chị em được tôn vinh. Làm sao đời sống khá hơn để phụ nữ thôi bôn ba xứ người…”

(more…)

Read Full Post »