Archive for Tháng Ba 24th, 2012

Sư phạm ÁO NÂU Đà Lạt mới nhận được tin:

Thầy ĐẶNG VŨ NÙNG
Giáo sư trường Sư phạm (ÁO Nâu) Đà Lạt (trước 1975)
mới về cõi vĩnh hằng tại Texas – Houton, Hoa kỳ

Nghi thức nhập liệm và phát tang

lúc 3:00PM thứ Bảy 24/3/2012

Giờ thăm viếng như sau:
1) Thứ Bảy từ 3:00PM – 9:00PM 24/3/2012
2) Chủ Nhật từ 9:00AM – 9:00PM 25/3/2012
3) Thứ Hai từ 9:00AM – 9:00PM 26/3/2012

Lễ di quan và hoả táng

lúc 10:00AM thứ Ba 27/3/2012

Tại nhà quàng Thiện Tâm (Garden Oaks Funeral Home)
13430 Bellaire Blvd
Houston, TX 77083
Tel: 713-679-0111

Toàn thể giáo sinh sư phạm Áo Nâu Đà Lạt thành kính chia buồn cùng Cô và toàn thể tang quyến.
Cầu chúc Hương Linh Thầy ĐẶNG VŨ NÙNG nhanh chóng siêu thoát về cõi Ơn Trên Mười Phương Chư Phật!


Sư phạm Áo Nâu Đà Lạt

Read Full Post »