Archive for Tháng Tư 11th, 2015

TRUNG ĐẠO QUA HAI BÀI THƠ 

Cao Huy Thuần 

trung-daoHuệ Năng đang gánh củi bỗng nghe được câu kinh mà ngộ. Ông xin vào tu trong chùa, suốt tám tháng chỉ được thầy giao cho công việc giã gạo dưới bếp. Ngày kia, thầy họp Tăng chúng, bảo mỗi người làm ngay một bài kệ về sở học của mình, ai được thầy chọn sẽ được truyền cho y bát.

Sự tích về Huệ Năng, ai học Thiền cũng biết. Ai cũng biết Thần Tú làm bài thơ dán lên vách, được Tăng chúng thán phục. Ai cũng biết Huệ Năng, đầu óc trống rỗng vì chưa học hành gì cả, nhờ người đọc cho nghe bài thơ của Thần Tú rồi nhờ người viết giùm mấy câu trả lời dán lên vách. Bốn câu thơ của một người không học làm bàng hoàng Tăng chúng trước khi được thầy đọc và truyền y bát cho. Từ đó sử Thiền có một Lục tổ Huệ Năng không học mà thành Tổ.

Ai học Thiền mà không choáng váng trước huyền sử Huệ Năng? (more…)

Advertisements

Read Full Post »

VĂN HÓA CÒN, DÂN TỘC CÒN

Huệ Trântaytang-04

Bánh xe lịch sử nhân loại không bao giờ ngừng quay. Nó thầm lặng và trung thực tuyệt đối. Những sự kiện được người đời ghi lại theo vết lăn của những vòng bánh xe đó, không thể nào trung thực bằng, vì dù ít nhiều gì, người ghi lại cũng có phần chủ quan, kín đáo ẩn ngay trong những lời xác định khách quan.

            Nhưng vết lăn của bánh xe lịch sử thì không đứng trên chủ quan nào mà lăn. Nó chỉ lăn vì những sự kiện đang diễn biến. Và dù có bị bóp méo, bị nhào nặn cho khác đi, thì với thời gian, nó sẽ luôn được hậu thế nhận ra bằng sự trung thực nhất.

            Lịch sử thế giới luôn chứng minh điều đó. (more…)

Read Full Post »