Archive for Tháng Mười Hai 12th, 2015

Đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975 rất khoa học, có tính giáo dục cao

&Tầm văn hoá và trình độ lịch sử của người đặt tên đường ở Việt Nam

Nguyễn Văn Tuấn

+Tên đường phố Sài Gòn xưa

Đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975 rất khoa học, có tính giáo dục cao

Cách đặt tên đường ở Sài Gòn trước 1975 rất hay, rất có dụng ý rất có ý nghĩa. Người đi từ cửa ngõ vào tới trung tâm Sài Gòn, nếu để ý bạn sẽ thấy cả một chiều dài lịch sử của nước Việt trên từng bước chân.
(more…)

Read Full Post »