Archive for Tháng Sáu 9th, 2016

Đoan Ngọ là Tết Ta hay Tết Tàu?

 Lê Thái Dũng
 Cần xóa bỏ quan niệm cho rằng Tết Đoan Ngọ của Việt Nam có nguồn gốc từ Tết Đoan Ngọ của Tàu.
Tet Ðoan NgoNgày mồng 5 tháng 5 âm lịch là ngày Tết Đoan Ngọ – còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như Đoan Dương, Trùng Ngũ, Tết giết sâu bọ, Tết giữa năm, Tết mồng năm … Đây là một trong những ngày Tết truyền thống tại một số nước châu Á như Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc. Tuy nhiên nguồn gốc, ý nghĩa thực của ngày tết này không phải ai cũng rõ .

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5 là một trong những ngày lễ tưởng nhớ tới tổ tiên do đó trong số các vật phẩm dâng cúng không thể thiếu bánh tổ (tổ tiên) và nhiều loại bánh trái khác làm bằng các thứ gạo nếp. Đặc biệt, đây còn là ngày lễ thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam, đó là ngày giỗ Quốc mẫu Âu Cơ. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

NGUYÊN NGỌC

Hồi Ký Lê Phú Khải

NguyenNgoc 4…”Hiện thực đó của đất nước đã “đẩy” Nguyên Ngọc đi đến cùng khi nhà văn nhận ra chân tướng của những kẻ đang cầm quyền. Ông kể với tôi : “ Một hôm bà Nguyễn Thị Bình “triệu tập” một nhóm trí thức hơn 10 người lại, đặt câu hỏi : Chúng ta sai từ bao giờ ? Mọi người đều nói : Sai từ năm 1951, khi đại hội lần thứ hai của Đảng lấy “chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông ” làm kim chỉ nam cho mọi đường lối chính sách của mình. Riêng tôi nói : Sai từ đại hội Tours. Bà Bình không đồng ý. Vậy mà sang hôm sau bà bảo tôi : Chị đã suy nghĩ suốt đêm qua, em nói đúng đấy ! ”” (more…)

Read Full Post »

Read Full Post »