Archive for Tháng Sáu 21st, 2016

TÔI – CON THUYỀN BỊ ĐÂM TRÊN BIỂN CỦA MÌNH

 
Nguyễn Trọng Tạo
Trích trường ca “Biển Mặn”4.

Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình
Những xương sườn gãy nát
Ứa máu ngư dân
Ứa máu ngư trường
Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt
Chúng lén lút
Chúng ngang nhiên
Chúng hằm hằm
Chúng sằng sặc
Chúng ngụy trang áo mặc
Chúng trá hình dân đen
Chúng giả bạn giả anh em
Giả tình giả nghĩa
Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt
Phản bội những con thuyền đánh đắm cả yêu thương
(more…)

Advertisements

Read Full Post »