Archive for Tháng Tư 10th, 2017

Việt Nam ta chưa lớn….!!.?

Việt Nam ta nhỏ ?! -Trung quốc so ra là một nước lớn, đất rộng người đông nhưng trong lịch sữ vẫn bị những nước nhỏ, dân tộc nhỏ đánh thắng và làm chủ. “Nước ta nhỏ” nhưng đã đánh thắng quân nhà Hán, Ngô, Tống, Nguyên, Minh, Thanh …xâm lược  và ”Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”(Bình Ngô đại cáo). Việt Nam ta nhỏ ? “Nhỏ và Lớn” của một dân tộc, đất nước, có phải vì số lượng dân nhiều, ít, đất lớn hay nhỏ hay ở  nền Văn hiến, là  nhân phẩm, nhân bản, nhân quyền, trình độ, ý thức dân tộc, dân trí dân chủ của nhân dân của  dân tộc, đất nước,..trong cuộc sống nhân duyên con người -đất nước-dân tộc- thời đại?! Nếu nhân dân chỉ làm phận sự một thứ dân trong xã hội thì xã hội xưa có khác nay- Làm sao có Thánh Gióng, làm sao có Hội Nghị Diên Hồng!… Triều đại nào Dân vẫn là Dân và chịu sự cai trị của các thế lực thống trị! Nhưng DÂN luôn  VẠN ĐẠI-DÂN LÀ TRỜI-Ý DÂN LÀ Ý TRỜI; VUA chỉ là THIÊN TỬ-CON TRỜI  THÔI, (more…)

Read Full Post »

BÀI VĂN LẠ VỀ THÁNH GIÓNG

 
Lời dẫn của Vấn Đề: Bài văn viết về Thánh Gióng đang gây chú ý trên mạng vì tính cách sáng tạo, nhìn vấn đề dưới đôi mắt hiện đại và sáng suốt của một em nữ sinh mặc dù còn nhiều vấn đề cần thảo luận nhưng qua bài văn này cho thấy một nền giáo dục nhồi sọ, chỉ đạo và học vẹt đã đến lúc cáo chung.

Bài văn của một nữ học sinh trung học phổ thông với đề bài phân tích truyện Thánh Gióng vừa được phát tán trên mạng, được xem như “bài văn lạ” mới, gây xôn xao cộng đồng. Nguyên văn bài viết như sau (xin đăng nguyên văn, kể cả một số từ tạm gọi là “lỗi từ vựng” của thế hệ 9X).
(more…)

Read Full Post »