GS. Hoàng Tụy. Ảnh Xuân Trung/giaoduc.net.vnNói về cuộc thảo luận các tiêu chuẩn GS,PGS thời gian gần đây, GS Hoàng Tụy cho rằng, kinh nghiệm quốc tế cũng như của chính chúng ta đều cho thấy không nên mất nhiều thì giờ thảo luận về tiêu chuẩn mà nên quan tâm nhiều hơn lựa chọn đúng đắn hội đồng xét duyệt.
 GS. Hoàng Tụy. Ảnh Xuân Trung/giaoduc.net.vn

Gần đây lại nổi lên vấn đề tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư. Về nguyên tắc tôi đồng ý với phát biểu của GS Ngô Việt Trung trong số báo  vừa rồi. Từ nhiều năm nay các tiêu chuẩn đó đã không còn phù hợp yêu cầu hội nhập quốc tế. Một trong các điểm lạc hậu nhất của các tiêu chuẩn đó là không có yêu cầu gì về công bố quốc tế đối với các ngành khoa học tự nhiên.

(more…)