Archive for Tháng Sáu 3rd, 2017

Tóm tắt bài tiểu luận trình bày trong hội thảo “Tư tưởng Phan Châu Trinh và các giá trị Khai Sáng”

Tư tưởng Phan Châu Trinh và các giá trị khai sáng

Trần Đăng Dương & Sea MD

Tư tưởng Phan Châu Trinh và các giá trị khai sángXem thêm:

Tóm tắt

Thông qua việc phân tích các triết lý của Bậc tiền bối Phan Châu Trinh và so sánh chúng với các giá trị Khai Sáng – những giá trị mà cho tới ngày nay vẫn được ghi nhận là tiến bộ và là nhân tố chính tạo lập nên sự văn minh của thế giới hiện đại, tiểu luận muốn cụ thể hóa và làm rõ sự “tương đồng” hay “tương thích” của tư tưởng Phan Châu Trinh và các giá trị Khai Sáng. Từ đó, góp phần hay bổ sung cho một cách hiểu hay một ứng dụng các nội dung của tư tưởng Phan Châu Trinh vào việc giải quyết các “vấn đề căn bản của dân tộc Việt Nam”. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Văn hóa đối thoại & Đồng thuận quốc gia

Nguyễn Quang Dy

 “Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra, đừng để dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng” (Hồ Chí Minh)

Điều cụ Hồ nói năm 1945, đến nay (sau 72 năm) dường như vẫn chưa hề thay đổi. Gần đây, dư luận lại ồn ào tranh cãi về vấn đề đối thoại. Trong bài này, tôi không muốn phân tích liệu ý định đối thoại đó là thực hay ảo, mà chỉ bàn về văn hóa đối thoại và đồng thuận quốc gia. Tôi cũng không muốn so sánh ý định đối thoại mà ông Võ Văn Thưởng (trưởng ban Tuyên Giáo TW) vừa đề cập, với ý định tổ chức “Hội nghị Hòa hợp Văn học Dân tộc” mà ông Nguyễn Hữu Thỉnh (chủ tịch Hội Nhà Văn VN) đã nói đến, mà chỉ điểm lại mấy nét chính trong bức tranh phác họa về đối thoại đang là tâm điểm gây tranh cãi hiện nay. Tuy sự kiện trên gây ồn ào thế giới mạng, nhưng vì lý do gì đó báo chí chính thống hầu như không đề cập.     (more…)

Read Full Post »