Archive for Tháng Tám 4th, 2017

Sư phạm Áo Nâu Đà Lạt

Được tin,

Thân Mẫu của bạn  Phạm Thị Mai Hương, giáo sinh khóa k3 Sư phạm Áo Nâu Đà Lạt:

       Cụ Bà  Nguyễn Thị Huệ 

      Pháp danh Tánh Chơn

      Sinh năm 1927 ( Đinh Mão)-An Hoà-Thừa Thiên-Huế

          Đã tạ thế vào lúc 19 giờ ngày 3/8/2017 nhằm ngày 12 tháng 6 Nhuần năm Đinh Dậu

Đại thượng thọ 91 tuổi

   Lễ Nhập liệm: 15 giờ ngày 4/8/2017 nhằm ngày 13 / 6 Nhuần Đinh Dậu 

Lễ Tịch Điện :  ngày 7/8/2017 nhằm ngày 16 / 6 Nhuần Đinh Dậu

 Lễ Di Quan: 7giờ 30 ngày 8/8/2017 nhằm ngày 17 / 6 Nhuần Đinh Dậu tại Nghĩa Trang Du Sinh Đà Lạt

Toàn thể giáo sinh k3, k2  và  Sư phạm Áo Nâu Đà Lạt thành kính chia buồn cùng bạn Phạm Thị Mai Phương và toàn thể tang quyến!
Cầu chúc Hương Linh Cụ Bà
 Nguyễn Thị Huệ nhanh chóng siêu thoát về cõi Ơn Trên Mười Phương Chư Phật!

Toàn thể Giáo sinh sư phạm  k3, k2  và  Sư phạm Áo Nâu Đà Lạt!

Read Full Post »