Archive for Tháng Mười Hai 8th, 2017

NHÀ THƠ VIỆT TRANG VÀ CÁC VỊ XUÂN ĐÀI

Hai người bạn thơ của ba tôi có những điểm khá trùng hợp: cả hai đều có mang tên Xuân Đài và là hậu duệ những người nổi tiếng trong lịch sử dân tộc ta

NỮ SĨ XUÂN ĐÀI NGUYỄN THỊ NGHĨA

Nữ sĩ Xuân Đài là hậu duệ đời thứ 5 của cụ Nguyễn Công Trứ, một nhà thơ, nhà quân sự, nhà chính trị tài ba của 4 đời Vua Nhà Nguyễn : Gia Long, Thiệu Trị, Minh Mạng, tự Đức.

Học sinh miền Nam trước năm 1975 đều biết Cụ Nguyễn CôngTrứ bởi tiểu sử, thơ văn của cụ nằm trong chương trình môn Việt Văn lớp đệ tứ, chuẩn bị thi trung học Đệ Nhất Cấp. Mạ tôi, một người nội trợ bình thường cũng lấy câu thơ : (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Triết lý về con người trong văn học dân gian Việt Nam

NGƯT. Đặng Hiển

Triết lý về con người trong văn học dân gian Việt NamTrong một cuộc chuyện phiếm, tôi nghe một ông trí thức nói: “Nông dân làm gì có triết học”. Tôi lấy làm lạ bèn về giở từ điển ra xem thì thấy định nghĩa: “Triết học là một hình thái ý thức xã hội, là khoa học hợp nhất toàn thể trí thức con người về thế giới khách quan và về bản thân con người. Triết học với tính cách khoa học nảy sinh do sự cần thiết phải xây dựng một quan điểm chung về thế giới, phải nghiên cứu các nguyên lý chung và các quy luật của thế giới. Trong quá trình phát triển của triết học, đã có sự tách ra trong bản thân nó những mặt khác nhau, đó là bản thể luận, nhận thức luận, logic học, đạo đức học, mỹ học, tâm lý học, xã hội học và lịch sử triết học”. (more…)

Read Full Post »