Trao đổi với Tiền Phong, GS Ngô Việt Trung cho biết, Viện Toán đã tuyển rất nhiều người từ hệ CNKHTN của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. GS Ngô Việt Trung kể đến những cái tên như:  Nguyễn Duy Tân, Đoàn Trung Cường, Đoàn Thái Sơn, Lưu Hoàng Đức. Họ đều là những cán bộ chủ chốt trẻ của trường. Tuy nhiên, theo GS. Ngô Việt Trung, một số người sau khi Viện nhận về, cử đi đào tạo đã ở lại hết bên Mỹ. “Nói thật là tiếc lắm. Người tài thì hiếm. Làm việc ở Viện Toán phải là những người thực sự giỏi. Nếu không giỏi thì khổ cả cơ quan, khổ cả bản thân người đó” – GS Ngô Việt Trung nói. (more…)