Nét yên bình hiếm hoi ở Đà Lạt /// Ảnh: Phương Nguyễn
Nét yên bình hiếm hoi ở Đà Lạt Ảnh: Phương Nguyễn