Archive for Tháng Năm 21st, 2018

Tin Buồn: Thân mẫu của Bạn Đào thị Mỹ Dung mới vừa tạ thế!

 

              Được tin,

             Thân mẫu của bạn Đào thị Mỹ Dung, giáo sinh khóa k2a Sư phạm Áo Nâu Đà Lạt:

Ni Sư ĐÀM QUANG

Vừa mới siêu sanh Cực Lạc vào ngày 19/5/2018

      Tại thành Phố Newyork

             Toàn thể giáo sinh k2 sư phạm và Sư phạm Áo Nâu Đà Lạt thành kính

              chia buồn cùng bạn Đào thị Mỹ Dung và toàn thể tang quyến!          

         Cầu chúc Hương Linh Sư Bà  siêu thoát về cõi Ơn Trên Mười Phương Chư Phật!

Giáo sinh k2 và Sư phạm Áo Nâu Đà Lạt

Advertisements

Read Full Post »