Archive for Tháng Năm 27th, 2018

Trí thức Việt Nam, một lát cát theo dòng lịch sử

GS.TS Đỗ Quang Hưng, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Bài học nhập thế của trí thức Phật giáo

Lời tòa soạn: Lịch sử mấy ngàn năm dựng và giữ nước Việt Nam cũng là lịch sử phát triển của đội ngũ trí thức dân tộc. 

Read Full Post »