Archive for Tháng Sáu 18th, 2018

Thanh thoát

Nguyễn Tất Thịnh
Thanh thoátThanh Thoát là trạng thái giải phóng được bản thân khỏi những định kiến, cản trở, trói buộc, giới hạn tâm sinh trí lý trong logic của người bình thường, để thăng hoa tinh thần thấy cảnh giới minh sáng ( trong ngoài giao hội, phát hiện thấy được những giá trị thức ngộ Nhân sinh Thế giới quan), mà sống tích cực nhất có thể dù đang trong cảnh huống bình thường hoặc không bình thường chăng nữa! Từ đó thấy cách khởi sự, hành động, điều chỉnh mọi chuyện liên quan từ chính bản thân mình?! (more…)
Advertisements

Read Full Post »