Archive for Tháng Sáu 29th, 2018

Nghĩ lan man về đất

Vũ Thư Hiên 

 

Đường làng quê tôi”. Ảnh Hồng Trọng Mâu

Hồi tôi còn rất nhỏ, khi nắng chiều bắt đầu dịu thì bà chị cả của cha tôi mà tôi gọi bằng cô, liền gọi tôi ra giẫy cỏ ở sân trước. Cỏ mọc nhanh lắm, vừa giẫy xong chỗ này nó đã mọc lên chỗ khác, thành thử ngày nào cũng phải giẫy. Giẫy cỏ vào những ngày hanh dễ, đất khô, chép mai đưa tới đâu sạch tới đó. Nhưng vào đận mưa phùn liên miên, lúc đầu xuân hay trong mùa rươi, rễ cỏ gà đã dài lại bám sâu, giũi một túm cỏ thì lôi cả vầng đất lên theo. Những ngày như thế cô tôi phẩy tay, không giũi nữa.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Không quan tâm chính trị

FB Thái Bá Tân

28-6-2018

Đâu rồi bọn khôn lỏi,
Thích nhắm mắt bịt tai,
Không quan tâm chính trị,
Ai thế nào mặc ai?

Vận nước đang nguy khốn.
Đất hương hỏa tổ tiên
Sắp được trao cho giặc,
Tức là bán lấy tiền.

Mà khi không còn đất,
Các ngươi sống ở đâu? (more…)

Read Full Post »

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hãy thử làm bài thi tốt nghiệp THPT

FB Nguyễn Ngọc Chu

29-6-2018

Trong bài “AI BỊ THIỆT HƠN QUA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN NĂM 2017” dựa trên hai đề 101, 102 đã chỉ ra những bất cập của phương thức thi trắc nghiệm cho môn toán.

Rằng: Trắc nghiệm chứa đựng thành tố may rủi. Sử dụng thành tố may rủi để đánh giá sự chính xác là đi ngược với bản chất nội tại của toán học.

Bởi vậy: Thi trắc nghiệm toàn phần môn toán không phản ánh sát thực năng lực của học sinh, vì chứa đựng thành tố may rủi, và do đó không đưa lại sự công bằng cho học sinh. Thể thức thi trắc nghiệm toàn phần không phải là lựa chọn tốt nhất cho môn toán. (more…)

Read Full Post »