Archive for Tháng Bảy 10th, 2019

Người Thượng ở Tây Nguyên – Kỳ 1: “Cổ tích” luật tục

Người Thượng ở biên giới Việt Nam – Cambodia năm  1973. Ảnh: Jacques Teyssier.

Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng cần ít nhất 100 năm để khôi phục rừng ở Tây Nguyên, trong đó có một việc rất quan trọng là phục hồi các làng của người Thượng để họ giữ rừng như xưa kia.

Người Thượng có cách giữ rừng riêng của mình. Họ sống bền chặt với rừng. Rừng chở che và nuôi sống họ. Rừng là cuộc sống của người Thượng từ lúc sinh ra đến lúc lìa đời. Không còn rừng thì họ chẳng còn là mình nữa. (more…)

Read Full Post »