Archive for Tháng Tám 9th, 2019

Nhân dân Việt Nam phải được hưởng mọi giá trị cao quí nhất của quyền con người!

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Những lời nói bất hủ trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ đã được Chủ Tịch Hồ Chí Minh trích dẫn đưa vào bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam năm 1945. Lời nói bất hủ có ý nghĩa là: Mọi người Việt Nam sinh ra đều có quyền bình đẳng, ai cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do dân chủ.

Đó là những quyền bất khả xâm phạm và là những lẽ phải không ai có thể chối cãi được. (more…)

Read Full Post »

NƯỚC YẾU THÌ GIẶC ĐẾN NHÀ

Nguyễn Lân Thắng

 Hồi tôi mới bắt đầu tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2011, tôi nhớ là có đọc được đâu đó trên trang blog anh Nguyễn Xuân Diện câu thơ:

…Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ…”.

Đại ý bài viết đó là mượn lời thơ ông Chế Lan Viên để nói về chuyện lòng dân còn thờ ơ trước sự nguy nan của giặc ngoại xâm. Chính vì những bài viết kiểu như vậy được đăng trên trang blog Nguyễn Xuân Diện hay facebook Nhật Ký Yêu Nước mà nhiều người như tôi đã lần đầu tiên bước chân xuống đường. (more…)

Read Full Post »