Archive for Tháng Mười Một 14th, 2019

"Giáo dục đang đi lạc đường!"“Giáo dục đang đi lạc đường!”

Giáo Dục Việt Nam: Nhất Định Phải Dỡ Ra Làm Lại

Quách Hạo Nhiên

Những điều không mới

Những ngày đầu năm học mới 2019-2020, báo Tuổi Trẻ có thực hiện bài phỏng vấn ông Phùng Xuân Nhạ – Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Bài báo có tựa đề: “Bộ trưởng Bộ giáo dục – đào tạo: năm học mới ưu tiên “dạy người” [1]. Trước hết, xin được nói ngay là tôi không có ý bắt bẽ câu chữ mà rất chia sẻ với vị “tổng tư lệnh” ngành giáo dục về “thông điệp” của ông bằng tinh thần và cái nhìn tích cực nhất. Nghĩa là, tôi hiểu ý của ông Bộ trưởng muốn nói rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn ngành giáo dục trong năm học này là phải ưu tiên việc “dạy cho học sinh làm người” hay chính xác hơn nữa là “dạy cho thế hệ trẻ Việt Nam Nên Người”, thành những con người đàng hoàng, tử tế… (chứ không như những gì tôi biết thì ngay sau đó cộng đồng mạng cũng đang phân tích và diễn giải theo hướng hài hước và tếu táo: “ông Bộ trưởng nói năm nay“ưu tiên dạy người” vậy những năm trước đây ngành giáo dục ưu tiên dạy ai, chẳng lẽ không phải người”). (more…)

Read Full Post »