Archive for Tháng Một 8th, 2020

Nguyễn Duy & thơ tặng người ăn mày

Bây giờ đồng trắng nước trôi/ bàn tay chìa vào mặt tôi gấp gáp/ hay là chính mẹ tôi từ trong đất/ dắt đất lên để thử lòng tôi chăng?

TUỔI THƠ

Tuổi thơ tôi bát ngát cánh đồng

cỏ và lúa, và hoa hoang quả dại

vỏ ốc trắng những luống cày phơi ải

bờ ruộng bùn lấm tấm dấu chân cua

(more…)

Read Full Post »

Quay trở về với bản thân

Chuyến leo núi cuối tuần, người bạn chạy cùng tôi nói: “Cậu hãy cố gắng hết sức có thể, tớ sẽ đi cùng cậu”.

Ảnh: TL


Có những khoảnh khắc không thở được, tôi dừng lại. Bạn không cố vượt lên trước mà nói: “Hãy thở, thở đi nào, thở đi.”

Trước chúng tôi là một cậu thanh niên đi một mình, rất nhanh.

Bạn tôi hỏi: “Em đi leo núi một mình à?” 

Dạ không, đám bạn em đi chậm quá, ở tuốt dưới kia. (more…)

Read Full Post »