Posts Tagged ‘Cát Linh’

Giá trị văn hoá, xã hội Việt Nam bị mai một’. Vì sao?

 Trong buổi giải trình với Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện đưa ra nhận định về thực trạng giá trị văn hoá, đạo đức xã hội ngày nay ở Việt Nam đang có biểu hiện mai một và chiều hướng đi xuống.

Nhận xét và ý kiến của các nhà xã hội học, nghiên cứu văn hoá như thế nào?

Đã dự báo từ lâu! (more…)

Advertisements

Read Full Post »