Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Cát Linh’

Giá trị văn hoá, xã hội Việt Nam bị mai một’. Vì sao?

 Trong buổi giải trình với Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện đưa ra nhận định về thực trạng giá trị văn hoá, đạo đức xã hội ngày nay ở Việt Nam đang có biểu hiện mai một và chiều hướng đi xuống.

Nhận xét và ý kiến của các nhà xã hội học, nghiên cứu văn hoá như thế nào?

Đã dự báo từ lâu! (more…)

Read Full Post »