Posts Tagged ‘Chu Mộng Long’

Chuyện vui đêm khuya: Trạng Quỳnh

 (Rút từ facebook của Chu Mộng Long)

 Quỳnh vốn ghét bọn dốt mà hay khoe chữ, mở mồm là cho Hán sang trọng, kiêng dùng Nôm vì nôm na là cha mách qué.
Sau khi được Chúa sai đi sứ về, Quỳnh mang con chó vào triều. Tể tướng nhìn thấy tâu với Chúa:
– Khải bẩm Chúa thượng, thằng Quỳnh phạm thượng khi quân, dám mang chó chầu triều.
Quỳnh nói:
– Ngài Tể tướng ăn nói thận trọng. Phải nói đây là ông nhân cẩu sang trọng. Hạ thần được hoàng đế Thiên triều ban tặng, không thể ăn nói xằng bậy.
Tể tướng nói:
– Chó của Thiên triều vẫn là chó, sang trọng cái gì?

(more…)

Advertisements

Read Full Post »

« Newer Posts