Posts Tagged ‘Giáp Văn Dương’

Giáo dục cần bắt đầu từ những điều cụ thể

 

Giáo dục cần bắt đầu từ những điều cụ thể

1.Giáo dục con trẻ nên bắt đầu như thế nào, cụ thể hay trừu tượng, là một trong những câu hỏi thời sự của người làm giáo dục. Không phải chỉ bây giờ các nhà giáo, các bậc phụ huynh mới quan tâm đến chuyện này, mà ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, câu chuyện này đã được đưa ra bàn bạc và tranh luận. Vì sao vậy? Vì chuyện này liên quan đến một câu hỏi cốt lõi khác: Con người nhận thức như thế nào? Và làm sao cho quá trình học tập được hiệu quả nhất? (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Con người tự do hay con người công cụ?

“Nếu nền giáo dục muốn có những con người công cụ thì không cần phải đổi mới toàn diện, triệt để, vì hệ thống hiện tại đã đáp ứng được những tiêu chuẩn này”
 TT – Giáo dục đang rẽ vào khúc ngoặt với đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục”. Vì thế, cần thiết phải nhìn nhận chân xác hơn những vấn đề lớn mang tính định hướng của giáo dục.

Một buổi học ngoại khóa của học sinh Trường tiểu học Lương Định Của, Q.3, TP.HCM tại Thảo cầm viên – Ảnh: Như Hùng

Một trong những vấn đề như vậy là: Tìm lối thoát cho giáo dục ở chỗ nào?

Tự do hay công cụ (more…)

Read Full Post »

Người Việt trẻ tự đốt đuốc mà đi

 Giáp Văn Dương 
.”

Rất ít lửa trong những đôi mắt.
Rất nhiều lảng tránh xa xôi.
Rất dài những tiếng thở.
Rất thường xuyên cam chịu.
Và rất ít ngọn đuốc trên những con đường.”……

..“Câu chuyện của người Việt trẻ chính là câu chuyện của đất nước. Vì tuổi trẻ không phải là một tương lai xa xôi, mà chính là hiện thực của đất nước này. Hiện thực ở đây và ngay lúc này. Gương mặt của người trẻ chính là gương mặt của đất nước. Khi tuổi trẻ bị bỏ rơi thì cũng chính là đất nước bị bỏ rơi. Khi tuổi trẻ bỗng nhiên trở nên già nua mệt mỏi thì cũng chính là đất nước đã trở nên già nua mệt mỏi. ” (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts