Posts Tagged ‘Mạnh Nguyễn’

Vì sao cán bộ tìm mọi cách cho con cháu định cư ở nước ngoài?

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: “Hiện nay có không ít trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi. Một bộ phận cán bộ công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho con, cháu mình được ra nước ngoài…

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) nêu ra trong phần phát biểu của mình trước Quốc hội, ngày 1/4.

Theo ông Nghĩa, thực tế hiện nay có không ít trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi. Một bộ phận cán bộ công chức về hưu hay đương chức cũng tìm cách cho con, cháu mình được ra nước ngoài. (more…)

Read Full Post »