Posts Tagged ‘Nguyễn Khắc Mai’

Dân chủ – Di sản văn hóa quý giá của Nguyễn Mạnh Tường

Nguyễn Khắc Mai

16-9-2019

LS Nguyễn Mạnh Tường thời còn trẻ. Photo Courtesy

Kỷ Niệm 110 năm ngày sinh cố GS Nguyễn Mạnh Tường (16-9-1909—16-9-2019)

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 110 năm ngày sinh của GS Nguyễn Mạnh Tường, đúng vào thời điểm mà giá trị văn hóa ấy lại là thứ mà xã hội ta, Đất Nước ta, rất cần cho một vận hội mới, một công cuộc “Đổi mới tử tế” hơn, một chấn hưng đúng nghĩa.

Trước hết, cần làm rõ dấu ấn của nhân cách Nguyễn Mạnh Tường, trong những tư tưởng của mình. Điều ấy giúp chúng ta, mỗi khi đọc một dòng tư tưởng của ông, chúng ta sẽ mường tượng ra dấu vết nhân cách một con người cụ thể và sẽ không lẫn được với tư tưởng của một con người khác. Vậy, ông là ai? Tôi mượn lại đúng cái câu hỏi, ông đã đặt ra với An Dương Vương, trong bài viết của mình. (more…)

Read Full Post »

Con chim phi phi kêu và ngày 30 tháng 4

Nguyễn Khắc Mai

5-5-2019

” tôi vẫn thường ao ước, giá như lặp lại những mãnh rồng còn trong nước và những mãnh có ở khắp các châu lục, sao ta lại không thể hình thành một xã hội Rồng – Tiên hiện đại, nhân văn, hài hòa, hạnh phúc.”!

Mấy ngày nay, quanh ngày 30 tháng Tư, buổi sáng, ngồi trên hiên gác 3, lại nghe tiếng con chim phi phi. Nó cứ kêu từ chập sáng cho đến 9, 10 giờ thì bay đi nơi khác. Không thấy kêu nữa. Cứ một lúc nó lại kêu: phi phi, phi phi, phi phi… Tôi đặt tên cho nó như cái âm mà tôi nghe ra. Con chim này thuở nhỏ ở Huế, mẹ tôi gọi là con chim vịt. Bà kể câu chuyện y như người miệt vườn Nam bộ kể… (more…)

Read Full Post »

Con chim phi phi kêu và ngày 30 tháng 4

Nguyễn Khắc Mai

5-5-2019

” tôi vẫn thường ao ước, giá như lặp lại những mãnh rồng còn trong nước và những mãnh có ở khắp các châu lục, sao ta lại không thể hình thành một xã hội Rồng – Tiên hiện đại, nhân văn, hài hòa, hạnh phúc.”!

Mấy ngày nay, quanh ngày 30 tháng Tư, buổi sáng, ngồi trên hiên gác 3, lại nghe tiếng con chim phi phi. Nó cứ kêu từ chập sáng cho đến 9, 10 giờ thì bay đi nơi khác. Không thấy kêu nữa. Cứ một lúc nó lại kêu: phi phi, phi phi, phi phi… Tôi đặt tên cho nó như cái âm mà tôi nghe ra. Con chim này thuở nhỏ ở Huế, mẹ tôi gọi là con chim vịt. Bà kể câu chuyện y như người miệt vườn Nam bộ kể… (more…)

Read Full Post »

Bài thơ Vịnh Cây Thông của Nguyễn Công Trứ – Hình tượng mỹ học kẻ trượng phu

Nguyễn Khắc Mai

16-9-2018

Năm nay, kỷ niệm 160 năm ngày mất của Nguyễn Công Trứ (1858-2018). Người mất đi, nhưng tinh anh còn mãi để nuôi dưỡng tâm hồn các thế hệ tiếp nối chúng ta. Ông là người đa tài, đa tình lại đa đoan.

Là người đa tài, ông đỗ Giải nguyên (1819) rồi làm quan, trải nhiều chức vụ. Khi làm Thượng thư bộ Binh, khi Tổng đốc (Hải Dương – Quảng Ninh), khi làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám (như Hiệu phó), làm Chủ khảo trường thi Hà Nội, lúc làm Dinh điền sứ, làm Tham tán Quân vụ Bắc thành. Ông đảm nhận nhiều công vụ, có mặt cả ở ba miền đất nước, lúc ở Huế, ở Thanh Hoá, Nam Định, Ninh Bình, lúc ở Hải Dương, Quảng Ninh, lúc ở Cao Bằng, rồi ở Quảng Ngãi, An Giang.

Về đỉnh tài cao phải kể đến hai công trình to lớn trong đời ông: (more…)

Read Full Post »

Tính cách của báo chí bị kiểm duyệt, đó là sự quái dị (vô nhân cách) của sự thiếu Tự do – Đó là con quái vật được văn minh hoá, là cái quái thai được tắm nước hoa”!(Marx)

Nguyễn Khắc Mai

18-7-2018

Thông qua luật An ninh mạng, đảng Cộng sản Việt Nam đã đái vào chủ nghĩa Mác, bởi tự do báo chí là một nội dung quan trọng trong tư tưởng của Các Mác. Khi bước vào đời, làm việc ở Reinische Zeitung (Nhật báo tỉnh Ranh – Đức) Mác đã viết loạt bài nhan đề “Những cuộc tranh luận về báo chí” (Mác Ang ghen Toàn tâp TI NXBCTQG 1995). Trong loạt bài viết đó, Mác đã tranh luận và đấu tranh cho tự do báo chí. Có thể coi đó là lý tưởng của chính Các Mác, cũng là một nội hàm của cái gọi là chủ nghĩa Mác. (more…)

Read Full Post »

Ý nghĩa Minh Triết trong hai chữ Việt Nam hôm nay

Nguyễn Khắc Mai

“Một nền kinh tế thị trường thật sự của người Dân, chứ không phải là của một nhóm áp – phe. Một xã hội dân sự mà quyền sở hữu, quyền kinh tế, quyền chính trị thật sự là của Dân của Nước, chứ không phải chỉ là của những “nhóm lợi ích”. Một nhà nước pháp quyền thật sự của Dân, do Dân, vì Dân, chứ không thể chỉ là pháp quyền của bộ máy nhà nước, thậm chí là của Đảng cầm quyền”. (more…)

Read Full Post »

THƯ NGỎ GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM

Thư ngỏ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2016

KÍNH GỬI QUÝ VỊ TRƯỞNG LÃO VÀ BÀ CON HỌ TRIỆU VIỆT NAM

Chúng tôi, Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Minh triết và nhà văn Hà Văn Thùy xin thưa cùng quý vị việc sau:

Họ Triệu là dòng họ có vai trò đặc biệt lớn trong lịch sử dân tộc. Việc Triệu Vũ đế lập nước Nam Việt từng được thừa nhận trong Đại Việt sử ký Toàn thư, được danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi vinh danh trong Bình Ngô đại cáo và được Chủ tích Hồ Chí Minh khẳng định trong Bài ca Lịch sử Việt nam: Triệu Đà là bậc hiền quân/ Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời…

Nhưng do biến động của lịch sử, từ tập kỷ 1960, Triệu Đà bị cho là kẻ xâm lược, nhà Triệu bị xóa trong lịch sử Việt Nam.

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »