Mai này nếu vắng cồng, chiêng… ảnh 2TP – Giữa vòng xoáy mưu sinh, cơm áo, nhưng vẫn còn đó những nghệ nhân đằng đẵng theo thời gian nặng lòng lo toan cho nhạc cụ dân tộc truyền thống. Họ sợ mai này thứ nhạc cụ mang cái hồn cốt dân tộc ấy sẽ ra sao. Hằng ngày bên cạnh việc đi rẫy, họ vẫn dành thời gian rong ruổi tìm, lưu giữ những nhạc cụ dân tộc để sau này con cháu biết đến nét văn hoá truyền thống của cha ông.

Giữ bảo vật cho buôn làng

Đến buôn Kon H’ring (xã Ea Hđing, huyện Cư M’gar), theo chân trưởng buôn A Nít, lần theo con đường sỏi đá gập ghềnh đến nhà nghệ nhân A Nol (78 tuổi) – người giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ Đăng. (more…)