Posts Tagged ‘Nguyễn Việt Chiến’

2 bài thơ của Nguyễn Việt Chiến viết về Hố Hô và Formosa

Việt Chiến Nguyễn

Nghẹn Nước Miền Trung

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Ảnh của Việt Chiến Nguyễn.Ảnh của Việt Chiến Nguyễn.(TÀI KHOẢN MC PHAN ANH ĐÃ LÊN 8 TỶ ĐỒNG CỨU TRỢ MIỀN TRUNG. TS Trần Đăng Tuấn (CCT) cũng đang lăn lộn trên đường cứu trợ. Và hàng nghìn Phan Anh, hàng nghìn Trần Đăng Tuấn đang đi về nơi ấy…)

NGHẸN NƯỚC MIỀN TRUNG

Tôi nghẹn nước miền Trung mùa lũ
Nghẹn phổi nghẹn tim nghẹn tiếng khóc đầy trời

Cây lúa nghẹn đòng nông dân nghẹn đói
Lãnh đạo nghẹn quy trình bụng bự như voi.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Đất hỏi người, người hỏi đất: buồn không?

 (Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)

Biển đói cá và người đang đói cả
Qua đêm dài cá chết trắng biển đêm
Nghe họ bảo: đổi thép kia lấy cá
Muốn làm giàu phải giết cả thiên nhiên?

Họ thú nhận cá chết vì nước thải
For Mo Sa chính là kẻ tội đồ
Nhưng biển chết đâu phải vì mất điện
Ta đâu còn khờ dại đến ngây ngô

(more…)

Read Full Post »

Nguyễn Việt Chiến
(Tưởng nhớ những người con đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc)

Các anh đứng như tượng đài quyết tử
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt
Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa

Khi hy sinh ở đảo đá Gạc Ma
Các anh lấy ngực mình làm lá chắn
Để một lần Tổ quốc được sinh ra
Máu các anh thấm vào lòng biển thẳm
(more…)

Read Full Post »

Nguyễn Việt Chiến

(Tưởng nhớ những người con hy sinh vì đất nước )

Nơi họ ngã
rừng đã xanh trở lại
lối qua trường
tiếng trẻ
mọc sau mưa
Những Dốc Miếu
Cồn Tiên
mờ khói đạn
chưa ngủ yên
trong mắt mẹ bao giờ
Không có lẽ
Mẹ chỉ là ký ức
một tượng đài trầm mặc
ở trong thơ
khi bất tử
Mẹ hóa thành Tổ quốc
đất là nơi máu thắm
đến trổ cờ
Đất nhọc nhằn
những hạt giống tự do
nằm thao thức
giữa bom, mìn, cạm bẫy
chiến tranh qua rồi
các con không trở lại
mắt mẹ buồn dằng dặc
dưới đêm sương (more…)

Read Full Post »

Thơ Nguyễn Việt Chiến

(Tưởng nhớ những chiến sĩ hy sinh ở đảo đá Gạc Ma )

Các con đứng như tượng đài quyết tử
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt
Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa

Khi hy sinh ở đảo đá Gạc Ma
Họ đã lấy ngực mình làm lá chắn
Để một lần Tổ quốc được sinh ra
Máu của họ thấm vào lòng biển thẳm (more…)

Read Full Post »