Posts Tagged ‘NS Hùng Lân’

MÙA HỢP TẤU

MÙA HỢP TẤU

Bạn đường ơi, Nắng lên rồi. Gieo sáng ngời.

Nhạc ngày xanh, Như chim lành, Tung đôi cánh.

Một trời hoa, Sáng bao la, Chờ đợi ta, Kíp xông pha. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Cô gái Việt

Hùng Lân

Read Full Post »

Hùng Lân

“Dù thân này tan tành chốn sa trường cũng cam.
Thề trọn đời trung thành với sơn hà nước Nam !”.
(more…)

Read Full Post »

HÈ VỀ

Trời hồng hồng, sáng trong trong
Ngàn phượng ru nắng ngoài sông
Cành mềm mềm, gió ru êm
Lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên
Đàn nhịp nhàng, hát vang vang
Nhạc hòa thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ (more…)

Read Full Post »

Khỏe vì nước -Hùng Lân

https://www.youtube.com/watch?v=ptGfjwbOGoQ&feature=related[/embed]

Lời:

Khỏe vì nước kiến thiết Quốc Gia.
Đoàn thanh niên ta góp tài ba.
Tạo nguồn dân sinh mới hùng mạnh trong năm giới.
Hợp lực xây hưng thịnh chung nước Nam.

Khỏe vì nước chí khí cương kiên.
Giống Lạc Hồng uy hùng vô biên.
Trong khốn nguy can trường sống thác ta coi thường.
Việt Nam thanh niên anh dũng muôn năm. (more…)

Read Full Post »