Posts Tagged ‘Thích Nhật Từ’

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ FULBRIGHT UNIVERSITY VIETNAM

Bài đọc liên quan:

Mấy hôm nay xôn xao về việc phía Việt Nam dấy lên phong trào đề nghị ông Thượng nghị sĩ Bob Kerry từ chức chủ tịch hội đồng quản trị Fulbright University Vietnam – FUV – vì ông là cựu lính SEAL đã tham gia thảm sát làng Thạnh Phong tháng 02 năm 1969.

Có nhiều ý kiến đề nghị một vị nào đó là người Việt Nam trong nước lên ngồi vào ghế chủ tịch này, ví dụ bà Tôn Nữ Thị Ninh như một ý kiến đề nghị, nhưng cũng có nhiều người phản đối. Theo tôi thì có 2 vấn đề về lớn đối với Fulbright University Vietnam. (more…)

Read Full Post »