Posts Tagged ‘Thích Thái Hòa’

PHƯƠNG PHÁP CHẶT ĐỨT KHỔ ĐAU
 Thích Thái Hòa
.


Ta giao tiếp với bạn bè điều tối kỵ nhất là nói về lợi và đừng bao giờ dùng thủ thuật về lợi để mưu cầu.

Vì sao? Vì không có cái lợi nào mà không có cái hại kèm theo. Lợi bao nhiêu là hại bấy nhiêu. Chơi với bạn, mà ta có lợi, thì nhất định bạn phải có hại. Không thiệt hại ở mặt nầy, thì nhất định cũng phải có sự thiệt hại ở mặt khác.

Chơi với bạn mà ta để cho bạn bị thiệt hại, thì ta không còn là người nhân nghĩa. Sống mất nhân nghĩa là ta mất nhân tính. Nhân tính đã bị đánh mất, thì tình người không thể nào có được. Một khi tình người đã không có, thì làm gì mà có tình bạn? (more…)

Advertisements

Read Full Post »

THIỆN VÀ ÁC TRI THỨC

Bùi Giáng Bài Học Ngồi Trên Đất

 Thích Thái Hòa
Năm 1982, Thi sĩ Bùi Giáng đã nói với tôi tại Tu viện Quảng Hương Già Lam Sài gòn rằng: “Ngồi trên đất là an toàn thầy à!”.
Cớ sự của câu nói, là do bấy giờ Thi sĩ, trưa nào cũng đến Tu viện để xin cơm ăn, hôm ấy là phiên tôi hành đường, Thi sĩ xin cơm, tôi liền lấy cơm mời Thi sĩ, nhưng chưa kịp mời, thì Thi sĩ đã lấy phần cơm từ nơi tay tôi và ngồi bệt xuống đất để ăn một cách ngon lành. Nhìn Thi sĩ tôi nói: “Mời anh Giáng ngồi lên trên ghế để ăn cơm”. Thi sĩ nhìn tôi cười và nói một cách thoải mái rằng: “Ngồi trên đất an toàn hơn ngồi trên ghế thầy à!”. Tôi đứng yên lặng, Thi sĩ nhìn tôi nói tiếp: “Ngồi bất cứ ghế nào ở trên đời nầy cũng không có an toàn cả đâu thầy nhé!”. Nói xong, Thi sĩ cười một cách tự nhiên. (more…)

Read Full Post »

HẠNH PHÚC TRONG BÓNG ĐÊM

Thích Thái Hòa

Hanh phuc trong bong demThế gian không có cái gì khổ cả, khổ chỉ là những ảo giác của con người. Những ảo giác của con người cá nhân và con người cộng đồng đã tạo nên những khổ hải cho chính họ và thế giới của họ.

Vì vậy, thế giới vật chất chỉ là những dụng cụ giúp con người sống mà không phải thay thế cho con người để sống. Nếu ai cho rằng, vật chất là cứu cánh của hạnh phúc, người ấy sẽ bị rơi vào cạm bẫy của ảo giác. Chính những ảo giác của họ đã làm cho họ khổ đau. (more…)

Read Full Post »

KHI MẶT TRỜI LÊN

Thích Thái Hòa
Hiện tại dù bạn là một trẻ thơ, nhưng bạn đã từng là những người lớn trong quá khứ và bạn sẽ trở thành những người lớn trong tương lai. Và bạn sẽ lớn mãi cho đến vô cùng. Bấy giờ bạn lớn đến nỗi trong cõi người ta không ai có đủ tư duy và ngôn ngữ để gọi đúng tên bạn là gì và nếu muốn gọi, người ta cũng không biết gọi bạn là gì nữa.
Bạn có tin rằng, bạn sẽ lớn mãi cho đến chỗ vô cùng và đến chỗ vô danh, vô tướng không? Tin hay không tin là quyền của bạn. Và ít ra trong đời sống con người, bạn cũng có được chút quyền tin hay không tin ấy chứ! Vì sao? Vì quyền ấy là quyền thiêng liêng của một con người trưởng thành, nhất là trưởng thành về mặt suy tư và tri thức. (more…)

Read Full Post »

NHẬN DIỆN VÀ YÊU MẾN CUỘC ĐỜI

Thích Thái Hòa

Có nhiều vị tương đối có chút trí thức và ngay cả một vài Phật tử cũng
thường cho mình là trí thức Phật giáo, đã gặp tôi nói chuyện và đề
nghị tôi nên góp phần vào việc “hiện đại hóa Phật giáo”.

Tôi đã cười và nói với các vị ấy rằng: “Đạo Phật không cần hiện đại
hóa, mà các anh nên hiện đại hóa cách nhìn và cách tu của các anh cho
thích hợp với đạo Phật”. (more…)

Read Full Post »

Đối Mặt Với Một Công Án

Trích-VỊ THẦY CỦA NHIỀU THẾ HỆ 
Thích Thái Hòa

Kinh Bộc Lưu, Đức Phật dạy các Tỷ-kheo rằng: “Khi đi qua một dòng sông, không dừng lại, không đi theo mà hãy vượt qua”.

Nếu đi qua dòng sông ta dừng lại, ta sẽ bị dòng nước chảy xói mòn; nếu ta đi theo sẽ bị dòng sông cuốn trôi và nhận chìm. Nên, muốn không bị dòng sông xói mòn, cuốn trôi hay nhận chìm ta không nên dừng lại, không nên đi theo mà hãy vượt qua.

Được biết, sau năm 1975, bấy giờ ông Mai Chí Thọ làm giám đốc Sở Công an Thành phố HCM, mời Hòa thượng Thích Trí Thủ làm việc, Ông Mai Chí Thọ nói với Hòa thượng rằng: “Phật giáo có theo chính quyền không? Nếu không theo là chống. Nếu Phật Giáo chống chính quyền, chính quyền có công an, có quân đội, có nhà tù…”. Hòa Thượng cười và trả lời: “Phật giáo chúng tôi không theo mà cũng không chống”.

Câu trả lời ấy là một bài học quý báu cho tất cả Tăng Ni Phật tử chúng ta không những trong hiện tại mà còn ngay cả tương lai. Phật giáo không xu phụ bất cứ quyền lực chính trị nào và lại càng không lợi dụng bất cứ thế lực chính trị nào để truyền đạo. Tại sao? Bởi vì mọi quyền lực chính trị của thế gian đều là tạm thời, nó không phải là vĩnh cửu. Trong lúc đó đạo giải thoát, giác ngộ là vĩnh cửu và cùng khắp. Ta không thể dùng cái vĩnh cửu và cùng khắp để chạy theo và xu phụ cái tạm thời và giới hạn. (more…)

Read Full Post »

Thích Thái Hòa

coi re Bạn hãy nhìn kỹ cây thông để học tập với nó mỗi ngày. Mỗi ngày cây thông đã dạy cho ta rất nhiều về cuộc sống của nó. Cây thông mỗi ngày nó hút khí tiết của đất trời để đọt của nó vươn mình lên trời cao và để gốc rễ của nó bám sâu xuống lòng đất. Gốc rễ của thông càng bám sâu xuống lòng đất bao nhiêu, thì đọt của thông càng cao vút và xanh tươi bấy nhiêu. Nhờ vậy mà cây thông đã có khả năng đứng vững chãi và xanh tươi giữa đất trời.

Cũng vậy, ta muốn đứng vững chãi, xanh tươi và vươn mình lên cao giữa cuộc đời, trước hết ta phải bám sâu vào gốc rễ tâm linh của ta, (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »