Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Posts Tagged ‘Thích Thái Hòa’

DÂN ĐẺ VUA

DÂN ĐẺ VUA

Thích Thái HòaImage result for Dân đẻ vua

Trong lịch sử phát triển của loài người, ý thức của con người cá nhân có trước và ý thức của con người tập thể có sau.

Dân có trước, vua có sau, dân đẻ ra vua hay chính quyền, chứ không phải vua hay chính quyền đẻ ra dân.

Thầy Mạnh Tử nói: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Nghĩa là: “Dân là quý, tiếp đến là xã tắc, vua là tầm thường”.

Thực vậy, không có vua hay chính quyền, dân vẫn tự mình tồn tại, nhưng nếu không có dân, thì vua hay chính quyền làm sao có danh xưng, chứ đừng nói là tồn tại. (more…)

Read Full Post »

CÓ TÂM LÀ CÓ TẤT CẢ

CÓ TÂM LÀ CÓ TẤT CẢ

Thích Thái Hòa

Kết quả hình ảnh cho CÓ TÂM LÀ CÓ TẤT CẢCó nhiều người hỏi tôi, có Tịnh độ của Phật A Di Đà không; có Bồ tát Quán Thế Âm không; có Bồ tát Văn Thù Sư Lợi không; có Bồ tát Phổ Hiền không; có Bồ tát Địa Tạng không,…?

Tôi nói quý vị có tâm không?

Nếu quý vị không có tâm, thì không có cõi tịnh độ; không có cõi uế độ; không có cõi Phật, không có cõi chúng sanh; không có cõi địa ngục; không có cõi thiên đàng; không có nhân nghĩa; không có thiện ác; không có xấu tốt; không có hạnh phúc; không có đau khổ; không có cõi nầy; không có cõi kia, nhưng nếu ta có tâm là ta có tất cả, Phật nào ta cũng có; Bồ tát nào ta cũng có; cái đẹp nhất ta cũng có mà cái xấu nhất ta cũng có. (more…)

Read Full Post »

Bậc đại nhân

Thích Thái Hòa

Trong đời sống hàng ngày, ta có cảm giác cô đơn là do ta có tầm nhìn hạn hẹp. Tầm nhìn của ta hạn hẹp là do ta cố chấp, thành kiến, không chịu lắng nghe và học hỏi. Ta càng ích kỷ bao nhiêu thì tầm nhìn của ta càng hạn hẹp bấy nhiêu. Và tầm nhìn ta hạn hẹp bao nhiêu, thì những cảm giác cô đơn và cô độc sinh khởi nơi tâm thức ta và nơi đời sống của ta bấy nhiêu.

Ta đừng bao giờ bảo rằng, giữa đời nầy không có ai hiểu ta, và nếu ta muốn người khác hiểu ta, thì trước hết ta phải hiểu người khác; ta muốn người khác thương ta, thì trước hết, ta phải thương người khác; ta muốn người khác tôn trọng ta, thì trước hết ta phải biết tôn trọng người khác. (more…)

Read Full Post »

PHƯƠNG PHÁP CHẶT ĐỨT KHỔ ĐAU
 Thích Thái Hòa
.


Ta giao tiếp với bạn bè điều tối kỵ nhất là nói về lợi và đừng bao giờ dùng thủ thuật về lợi để mưu cầu.

Vì sao? Vì không có cái lợi nào mà không có cái hại kèm theo. Lợi bao nhiêu là hại bấy nhiêu. Chơi với bạn, mà ta có lợi, thì nhất định bạn phải có hại. Không thiệt hại ở mặt nầy, thì nhất định cũng phải có sự thiệt hại ở mặt khác.

Chơi với bạn mà ta để cho bạn bị thiệt hại, thì ta không còn là người nhân nghĩa. Sống mất nhân nghĩa là ta mất nhân tính. Nhân tính đã bị đánh mất, thì tình người không thể nào có được. Một khi tình người đã không có, thì làm gì mà có tình bạn? (more…)

Read Full Post »

THIỆN VÀ ÁC TRI THỨC

Bùi Giáng Bài Học Ngồi Trên Đất

 Thích Thái Hòa
Năm 1982, Thi sĩ Bùi Giáng đã nói với tôi tại Tu viện Quảng Hương Già Lam Sài gòn rằng: “Ngồi trên đất là an toàn thầy à!”.
Cớ sự của câu nói, là do bấy giờ Thi sĩ, trưa nào cũng đến Tu viện để xin cơm ăn, hôm ấy là phiên tôi hành đường, Thi sĩ xin cơm, tôi liền lấy cơm mời Thi sĩ, nhưng chưa kịp mời, thì Thi sĩ đã lấy phần cơm từ nơi tay tôi và ngồi bệt xuống đất để ăn một cách ngon lành. Nhìn Thi sĩ tôi nói: “Mời anh Giáng ngồi lên trên ghế để ăn cơm”. Thi sĩ nhìn tôi cười và nói một cách thoải mái rằng: “Ngồi trên đất an toàn hơn ngồi trên ghế thầy à!”. Tôi đứng yên lặng, Thi sĩ nhìn tôi nói tiếp: “Ngồi bất cứ ghế nào ở trên đời nầy cũng không có an toàn cả đâu thầy nhé!”. Nói xong, Thi sĩ cười một cách tự nhiên. (more…)

Read Full Post »

HẠNH PHÚC TRONG BÓNG ĐÊM

HẠNH PHÚC TRONG BÓNG ĐÊM

Thích Thái Hòa

Hanh phuc trong bong demThế gian không có cái gì khổ cả, khổ chỉ là những ảo giác của con người. Những ảo giác của con người cá nhân và con người cộng đồng đã tạo nên những khổ hải cho chính họ và thế giới của họ.

Vì vậy, thế giới vật chất chỉ là những dụng cụ giúp con người sống mà không phải thay thế cho con người để sống. Nếu ai cho rằng, vật chất là cứu cánh của hạnh phúc, người ấy sẽ bị rơi vào cạm bẫy của ảo giác. Chính những ảo giác của họ đã làm cho họ khổ đau. (more…)

Read Full Post »

KHI MẶT TRỜI LÊN

KHI MẶT TRỜI LÊN

Thích Thái Hòa
Hiện tại dù bạn là một trẻ thơ, nhưng bạn đã từng là những người lớn trong quá khứ và bạn sẽ trở thành những người lớn trong tương lai. Và bạn sẽ lớn mãi cho đến vô cùng. Bấy giờ bạn lớn đến nỗi trong cõi người ta không ai có đủ tư duy và ngôn ngữ để gọi đúng tên bạn là gì và nếu muốn gọi, người ta cũng không biết gọi bạn là gì nữa.
Bạn có tin rằng, bạn sẽ lớn mãi cho đến chỗ vô cùng và đến chỗ vô danh, vô tướng không? Tin hay không tin là quyền của bạn. Và ít ra trong đời sống con người, bạn cũng có được chút quyền tin hay không tin ấy chứ! Vì sao? Vì quyền ấy là quyền thiêng liêng của một con người trưởng thành, nhất là trưởng thành về mặt suy tư và tri thức. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.